STAREX (H1)

ĐỐI TÁC KINH DOANH ĐÁNG TIN CẬY
Starex 2.4 M/T 6 chổ máy xăng 6 chỗ ngồi -tải van. Số sàn 5 cấp. Động cơ xăng, dung tích 2.359cc 807.000.000 VNĐ
Starex 2.5 M/T 6 chổ máy dầu 6 chỗ ngồi -tải van. Số sàn 5 cấp. Động cơ dầu, dung tích 2.476 cc 838.000.000 VNĐ
Thong ke