6 loại giấy tờ sắp thay đổi, tăng mạnh quyền lợi cho người dân

25/09/2020 15:54

Sắp tới đây, hàng loạt các loại giấy tờ liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân trên cả nước sẽ thay đổi. Dưới đây là chi tiết 06 loại giấy tờ này.

giấy tờ sắp thay đổi


Trên đây là tổng hợp 06 loại giấy tờ sắp thay đổi trong thời gian tới đây ảnh hưởng mạnh đến quyền lợi của người dân trên cả nước. Ngoài ra, để theo dõi cụ thể hơn sự thay đổi trong thời gian tới của một trong số các giấy tờ trên như sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

(Theo Luatvietnam.vn)

Thong ke